ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION

Postal Staff College Islamabad Pakistan

S. NoName of ParticipantsCountry of OriginCourseDuration
280 Ms. P.T Myambo Zimbabwe Postal Marketing Course 01-03-1997 to 25-04-1997
281 Ms. Xu Jia China -do- -do-
282 Ms. A.K.M Rafiqul Islam Bangladesh -do- -do-
283 Mr. M.D. Humayuh Kabir -do- -do- -do-
284 Mr. Amin Hrddsabi Iran -do- -do-
285 Mr. Mahdi Qamari -do- -do- -do-
286 Mr. Abdul Salam F. Mohd Iraq -do- -do-
287 Mr. Ghazi Hssain Ali -do- -do- -do-
288 Mr. Muhammad Jamshed Maldives -do- -do-
289 Mr. Suresh Kumar Thapaliya Nepal -do- -do-
290 Mr. D.C. Gunawardena Sri Lanka -do- -do-
291 Mr. Monther A.Fateh Hasan Palestine -do- -do-
292 Mr. Ezzat Ali Dada -do- -do- -do-
293 Mr. Naseer Al Dada Syria -do- -do-
294 Mr. Salahuddin Al Sheikh Qasmi -do- -do- -do-
295 Mr. Vong Sim Cambodia Information Technologies Systems (CARS) 23-04-1997 to 09-05-1997
296 Mr. Mataika Masese Fiji -do- -do-
297 Mr. Nusanbaev Mukhiddin Arspbaevion Kazakhstan -do- -do-
298 Mr. Dzhunusov Sain -do- -do- -do-
299 Mr. Amanshin Eltai -do- -do- -do-
300 Mr. Khabitova Altunai Naisabekovna -do- -do- -do-
301 Mr. Akeleev Kubathek Kyrghyz -do- -do-
302 Mrs. Kurmanalieva Kaliman Takincvich -do- -do- -do-
303 Ms. Zhusupova Elmira -do- -do- -do-
304 Mr. P.K.W Ariyaratne Sri Lanka -do- -do-
305 Mr. Sultanov Ulugbek Uzbekistan -do- -do-
306 Ms. Hasanova Malika -do- -do- -do-
307 Mr. Kyaw Nanda Myanmar -do- -do-
308 Mr. Muhammad Tayabul Islam Bangladesh International Postal & Accounting (EDA) 06-10-1997 to 15-11-1997
309 Mr. Wang Xiaoyuan China -do- -do-
310 Mr. Jamal Daoud Salih Iraq -do- -do-
311 Mr. Basim Yawir Mawloud -do- -do- -do-
312 Mr. Mahmood Hassan Ali Hussain Kuwait -do- -do-
313 Mr. Salva Shafeeg Maldives -do- -do-
314 Mr. Govinda Bhandari Nepal -do- -do-
315 Mr. Hari Prasad Pastola -do- -do- -do-
316 Mrs. Fatima Abdellah Saoj Al-Farsi Oman -do- -do-
317 Mr. Muhammad Said Majid Al Saifi -do- -do- -do-
318 Mr. Ibrahim Y.A. Abu Shqair Palestine -do- -do-
319 Mr. Fathy M.A. Jouda -do- International Postal Services & Accounting 06-10-1997 to 15-11-1997
320 Mr. Indunil Vasantha Nawalage Sri Lanka -do- -do-
321 Mr. Bassam Al Iqdah Syria -do- -do-
322 Mr. Ghassam Parajpour Khanaposhtani Iran Post Bank Course 15-12-1997 to 27-12-1997
323 Mr. Mahmood Yousefi Lafouraki -do- -do- -do-
324 Mr. Abbas Abons -do- -do- -do-

| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |2000| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 |